העקרונות שלנו

חברה לכתבי הקודש פועלת על פי העקרונות הבאים:

  • התמקדות בכתבי הקודש – אנו מאמינים כי כתבי הקודש המלאים – תורה, נביאים, כתובים והברית החדשה, הינם דבר האלוהים. על כן, אנו מפיצים את דבר האל הבלתי מושחת כפי שהוא, שכן אנו מאמינים כי יש בהם הכוח לשנות את החיים, ללא צורך בדבר נוסף.
  • לא דתי אלא בין-דתי – איננו נוקטים צד בשאלות תיאולוגיות ובשאלות לגבי הפרשנות נכונה של כתבי הקודש. עם זאת, אנחנו מתנגדים לכל דעה המבטלת ודוחה חלקים מדבר אלוהים השלם – תורה, נביאים, כתובים והברית החדשה.
  • לא פוליטי – איננו נוקטים צד בסכסוכים פוליטיים וצבאיים. עם זאת, אנו מתנגדים לכל הצעת חוק ו/או מפלגה שינסו להגביל או לאסור על עבודתנו להפיץ את כתבי הקודש בישראל.
  • יושרה – אנו תמיד עומדים בחוקי מדינת ישראל ומשלמים את כל המסים כנדרש בחוק לעמותות. לעולם לא נשתף פעולה עם מי שרוצה לעקוף את רשות המסים.
Share