תיאור

הספר “ברית עולם” יחולל שינוי עמוק בדרך שבה אתה מבין את דברו של אלוהים. זהו ספר יהודי שנכתב במשך כ 1,300 שנה בידי נביאים, סופרים, מלכים ושליחים בהשראת אלוהים. כתבי הקודש בספר זה מובאים לפי סדר ההתרחשויות הכרונולוגי של האירועים ומלווים במובאות והסברים המסייעים לגבש תמונה שלמה ומרתקת של העולם שאלוהים ברא. זה יהיה הספר החשוב ביותר שתקרא אי פעם.