התנ”ך שכולם חיכו לו כבר יצא!

הטקסט העברי: טקסט המסורה לתנ”ך והתרגום המודרני בברית החדשה
הטקסט הספרדי: Reina Valera 1960
הטקס בעברית ליד הספרדית כך ניתן להבין ולהשוות בקלות בין הטקסטים.