התנ״ך הזה מבקש לגשר על הפער הקיים בין העברית המקראית של ספרי התורה, הנביאים והכתובים, ולבין העברית המודרנית המדוברת. הפער הזה מונע מרוב הקוראים בימינו להבין באופן מלא את הטקסט המקראי.