הרצאות שניתנו בחברה לכתבי הקודש

מס׳ 1 – שם ההרצאה: הברית החדשה, מקור לאנטישמיות?
שם המרצה: דר. ריי פריץ
תאריך ההרצאה: יוני 2019
מס׳ 2 – שם ההרצאה: תולדות תרגומי הברית החדשה לשפה העברית
שם המרצה: דר. גרשון נראל
תאריך ההרצאה: יולי 2019
מס׳ 3 – שם ההרצאה: מובאות מקראיות בברית החדשה – השימוש של הברית החדשה בפסוקים מהתנ״ך
שם המרצה: יאיר פרנק
תאריך ההרצאה: אוגוסט 2019
מס׳ 4 – שם ההרצאה: מקומראן לטקסט המסורתי: שמירת הטקסט של התנ״ך
שם המרצה: דר. טורלייף אלגווין
תאריך ההרצאה: ספטמבר 2019
מס׳ 5 – שם ההרצאה: סוף דבר: סיום ספר דברים כמפתח להבנת הספר ולספר התורה
שם המרצה: דר. יוחנן סטנפילד
תאריך ההרצאה: נובמבר 2019
מס׳ 6 – שם ההרצאה: התנ״ך בעברית בת זמננו – בעד ונגד
שם המרצים: דר. ריי פריץ ויאיר פרנק
תאריך ההרצאה: דצמבר 2019
שתפו