Project Description

ספרי נוער בעבודה

לצד הפרויקטים העיקריים של החברה העוסקת בהנגשת התנ”ך והברית החדשה לקהל הרחב, אנחנו שואפים ליצור גם חומרי העשרה, קריאה ולימוד עבור הילדים והנוער. בין הפרויקטים שלנו נמצאים שלושה ספרים נהדרים של הסופרת פטרישיה סנט ג’ון- Treasures of the Snow, The Victory ו – The Tanglewoods’ Secret שנחשבים לקלאסיקה בספרות המשיחית. ספרים אלה מלמדים אמיתות מכתבי הקודש וכתובים בסגנון משעשע ובלתי-מטיף שילדים (ומבוגרים) אוהבים. הם עוסקים בנושא הסליחה השזור לאורך כל ספרי התנ”ך וברית החדשה. היכולת לסלוח לאחרים והיכולת לקבל סליחה הם אבני יסוד בחיי האמונה של כל מאמין. בעולם שבו אנו חיים כמעט ואין מקום לכל אלה, הילדים מוצאים את עצמם יותר ויותר בודדים בעולמם של המבוגרים שנכפה עליהם בין היתר ובעיקר על ידי העולם הדיגיטלי ולכן יש חשיבות עליונה לספרות משיחית מעודדת ומחזקת את אמונתם.

ספריה של הסופרת היו לרבי-מכר לאורך הזמן, תורגמו ליותר מ-40 שפות, הודפסו מחדש יותר מעשרים פעמים ונערכו לסרטים באורך מלא. פטרישיה נפטרה בשנת 1993 אבל מה שהנחילה ממשיך לחיות.

שתפו