UBS – החברות המאוחדות לכתבי הקודש

החברות המאוחדות לכתבי הקודש, פועלות במדינות רבות ברחבי העולם באופן עצמאי ובהתאם לצרכים והאופי הייחודיים של כל מדינה ומדינה. המשותף לכולן היא האמונה שכתבי הקודש, התנ”ך והברית החדשה, הם דברו של אלוהים ולכן צריכים להיות נגישים לכל אדם, לא משנה איפה הוא גר ובאיזה שפה הוא מדבר. החברה לכתבי הקודש הראשונה החלה לפעול לפני יותר מ-200 שנה בבריטניה ובמשך השנים, במיוחד לאחר מלחמת העולם הראשונה, התרחבה הפעילות לארצות רבות ברחבי העולם והוקמו חברות מקומיות ועצמאיות במדינות השונות. עם זאת, קשר של אחדות ועזרה הדדית נשמר בין כל החברות האלה עד היום. הקשר מתבטא למשל בהובלת פרויקטים משותפים ובהכשרה מקצועית. הפעילות של החברות המאוחדות לכתבי הקודש מתרכזת בתרגום ובהנגשת התנ”ך והברית החדשה:

  • כספר מודפס
  • כהקלטות שמע
  • כטקסט מקוון.
Share