תיאור

Hebrew-Arabic Full Bible-Hardcover- ספר הבריתות עברית ערבית-כריכה קשה